PolskiУкраїнська

Tablit

O PROGRAMIE TABLIT – WYKORZYSTYWANYM  W PRZEDSZKOLU FAMILIJNE RANCZO W KIEKRZU

W naszym przedszkolu wykorzystywany jest innowacyjny programu wychowania przedszkolnego Tablit. Stworzony przez profesjonalny zespół pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który to również współpracuje z naszym przedszkolem pomagając nam i nadzorując naszą pracę.

Cały program został opracowany w ramach projektu – Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opary został głównie na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów (choć stosowanej głównie na wyższych szczeblach edukacji) oraz implementującego innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką słów i fraz w języku angielskim.
Nie ulega wątpliwości, iż umożliwia on dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie. Dzieci poprzez zabawę i stopniowe odkrywanie wchodzą w niezwykle ciekawy świat przyrody i nauki.

Tablit stwarza dzieciom autentyczne, bogate w bodźce środowiska edukacyjnego sytuacje, w których będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia. Program ten na pewno przygotowuje do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania. Przyczynia się również do budowania pozytywnych doświadczeń – tak ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

Dzięki doskonale wyposażonym, w świetny sprzęt komputerowy, salom w naszym przedszkolu – to wszystko staje się realne.
Działając na podstawowych założeniach programu Tablit staramy się zapewniać dzieciom niesamowite szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 POTRZEBNE INFORMACJE

Trzylatki

Czterolatki

Pięciolatki

CAM00945 CIMG3013 CIMG3025 DSCN4756

PolskiУкраїнська